Välkommen till Umeå Stads Trädgårdssällskaps webbplats!

På denna webbplats har vi aktuell information för medlemmarna. Om du önskar kontakt med styrelsen eller har synpunkter och önskemål, kontakta info@umeatradgard.se.

Ladda ner 2016 års program för Umeå Stads Trädgårdssällskap
 
Gå till UST på Facebook
 
Detta händer inom kort ...
 


UST på Facebook!
Besök Umeå Stads TrädgårdssällskapFacebook https://www.facebook.com/umeatradgard

Detta är en ny möjlighet för våra medlemmar att utbyta erfarenheter på nätet. Påverka vårt program under året genom att lämna förslag och komma med tips. Läs, skriv och lägg in dina egna bilder efter behag!
 


Kallelse till extra årsmöte
Alla medlemmar i Umeå Stads Trädgårdssällskap kallas härmed till extra årsmöte med anledning av samgående med Umeå sockens trädgårdssällskap och namnbyte till Umeå trädgårdssällskap.

Dag: måndag 7 november
Tid: kl 19.00
Plats: Tegs församlingsgård, Jägarvägen 16 i Umeå

Ladda ner dagordningen
 
Måndag 7/11
kl. 19
Tegs församlingsgård
medlem 30 kr, övriga 60 kr Alla välkomna!
Månadsmöte: Täckodling av grönsaker
Lena Borg föreläser om hur hon med odlingslimpor förlänger växtsäsongen och utökar sin grönsaksodling utan gift och konstgödsel.

 
Måndag 5/12
ABF, Rådhusallén
kl. 19
Julspecial
Trevlig samvaro med ljusstöpning och kransbindning.

Föranmälan till Doris (070-654 84 81) eller Therese (070-332 66 64).
 


2016-10-18


Medlem?
Medlemsavgift för 2015 är 290 kr. Familjemedlem betalar 20 kr. Efter 1 juli betalar ny medlem halv avgift (145 kr), familjemedlem 20 kr. Nya medlemmar betalar avgiften till RST, pg 1215-3. Skriv namn, ev. familjemedlem, adress och "Umeå stads trädgårdssällskap" på inbetalningskortet.

Nya medlemmar betalar avgiften till RST, pg 1215-3. Skriv namn, ev. familjemedlem, adress och "Umeå stads trädgårdssällskap" på inbetalningskortet.


För mer information och medlemskap i Umeå Stads Trädgårdssällskap kontakta:

Maria Karlsson
tel. 070-321 40 58
E-post: makhagn@hotmail.comWebbansvarig: svante.aberg@umeatradgard.se
2013-01-20