Umeå Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

21-23 april, Nolia trädgård

Vi är med på Nolia trädgård 2023 – en trädgårdsmässa för Norrland med utställningar, inspirationsytor, föreläsningar och balkongutställningar. Välkommen att besöka vår monter på̊ Rådgivningsgatan.

Som medlem får du 20 % rabatt på̊ entrén (kupong i programmet). 

Nolia, Signalvägen 3

Läs mer: http://www.noliatradgard.se

Logotyp för Nolia Trädgård.