Umeå Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Årsmöteshandlingar 230206

Inför årsmöte 230206 finns här handlingarna att ta del av. Ett fåtal utskrifter finnas att ta del av på årsmötet. De dokument som visas är:

Dagordning
Bilaga 1: Stadgar, beslutade 2017
Bilaga 2: Förslag reviderade stadgar, föreslagna vid årsmöte 2022. För beslut årsmöte 2023
Verksamhetsberättelse 2022
Resultatrapport 2022
Balansrapport 2022
Förslag budget 2023
Revisionsberättelse

Verksamhetsplan = Årets program. Skickat per post till samtliga medlemmar samt upplagt på föreningens webbplats.

Klicka här för att läsa årsmöteshandlingar