Umeå Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Årsmöteshandlingar

Välkommen till Umeå Trädgårdssällskaps årsmöte måndagen den 3 februari kl 19.0, lokal Tegs församlingsgård, Jägarvägen 16

Här är möteshandlingarna, för att läsa och eller skriva ut.

Dagordning
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk redovisning