Umeå Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Brännlands grus

Brännlands Grus

– Grov sand för odlingar och jordförbättning
– Gårdsgrus såväl kross som vacker natursingel
– Matjord och stensättningskross 0-8 mm
– Bärlager, väggrus o stenmjöl

Säljes från Brännland strax väster om Umeå
Utkörningar sker även kvällstid. Bilsläp finns att hyra vid behov.
Öppet kvällstid 16 – 18 samt även övrig tid. Ring före.

Torkel Sigurdson

Tel 090-144360 eller 070-257 43 60

E-post torkel@kadisnet.se

Brännlands Grus
Besöksadress: Brännland 80
Se karta

Utdelningsadress:
Torkel Sigurdson
Kåddis 95
905 92 UMEÅ