Umeå Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Kallelse till årsmötet 2018


Evenemangsdetaljer


Alla medlemmar i Umeå Trädgårdssällskap kallas härmed till ordinarie årsmöte.

Dag: måndag 5 februari 2018                                                                                                         

Tid: kl 19.00

Lokal: Tegs församlingsgård, Jägarvägen 16

Ur programmet:

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Dagordning innehåller bl.a.:

Verksamhetsberättelse och bokslutsrapport, revisionsberättelsen, fråga om ansvarsfrihet för styrelse, fastställande av årsavgift för 2019, budget och arvoden, val av ordförande, val av ordinarie ledamöter och suppleanter samt av revisor och suppleant, övriga val, medlemmarnas motioner, stadgeförändring och övriga frågor.

Bildvisning från året som gått.

Föreningen bjuder på fika med traditionsenlig semla.

Lotterier med utlottning.

Fri entré för medlemmar. Övriga betalar 60 kr.

Årsmöteshandlingarna finns på www.umeatradgard.se senast 25 januari och delas ut på årsmötet.

Eventuella motioner och förslag ska lämnas snarast till styrelsen. Skicka till: Pia Friberg Tjärhovsgatan 22c 904 20 Umeå eller piafriberg2@gmail.com

Välkomna!

Styrelsen

Semla på årsmötet