Umeå Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Liljor, liljor, liljor


Evenemangsdetaljer


Åke Holmkvist föreläser om utvalda liljor, deras förökning och skötsel.