Alla medlemmar i Umeå Trädgårdssällskap kallas härmed till ordinarie årsmöte. Dag: måndag 5 februari 2018 Tid: kl 19.00 Lokal: Tegs församlingsgård, Jägarvägen 16 Ur programmet: Sedvanliga årsmötesförhandlingar Dagordning innehåller bl.a.: Verksamhetsberättelse och bokslutsrapport, revisionsberättelsen, fråga om ansvarsfrihet för styrelse, fastställande av årsavgift för 2019, budget och arvoden, val av ordförande, val av ordinarie ledamöter och […]