Åke Holmkvist föreläser om utvalda liljor, deras förökning och skötsel.