Umeå Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Insamling av e-postadresser

Förlängd sista dag!

Eftersom vi trycker vårt program en gång per år vill vi kunna öppna för att smidigare nå er på ett enkelt sätt. Under sommaren och hösten 2021 kommer vi samla in e-postadresser till våra medlemmar för att lättare kunna göra utskick med information om bland annat kommande program, nyheter och förändringar.

Fyll i detta formulär senast 2021-10-30 2021-12-31 Som tack lottar vi ut ett årsmedlemsskap i föreningen till två av er som lagt in er e-postadress.