Umeå Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Inställt månadsmöte 6 april

Med anledning av rådande omständigheter har Umeå Trädgårdssällskaps styrelse tagit beslutet att ställa in nästkommande månadsmöte. Detta gäller alltså både växtförsäljningen innan samt mötet med föreläsare.

Vi kommer besluta ett månadsmöte i taget så länge det behövs.

RSTs fullmäktigemöte den 5 april är bordlagt tills nya beslut fattas.