Umeå Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Vi förbehåller oss rätten till ändringar

Då programmet alltid planeras och skapas hösten innan vill vi alltid förbehålla oss rätten att eventuella ändringar kan uppstå.

Du finner dock alltid de uppdaterade ändringarna på vår hemsida samt på Facebook (umeå trädgårdssällskap).