Umeå Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Kallelse till årsmöte

Alla medlemmar i Umeå Trädgårdssällskap kallas härmed till ordinarie årsmöte. 

Måndag 3 februari 2020 kl. 19.00

Tegs församlingsgård, Jägarvägen 16

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Dagordningen innehåller bland annat: Verksamhetsberättelse och bokslutsrapport, revisionsberättelse, fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställande av årsavgift för 2021, budget och arvoden, val av ordförande, val av ordinarie ledamöter och suppleanter samt av revisor och suppleant, övriga val, medlemmarnas motioner och övriga frågor.

Föreningen bjuder på semlor, bildvisning från året som gått och lotteri.

Fri entré för medlemmar, övriga betalar 60 kr.

Årsmöteshandlingarna finner du på www.umeatradgard.se senast den 24 januari samt på årsmötet.

Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast en månad innan årsmötet. Skicka ditt bidrag till Ulrika Söderlund, Stugvägen 11, 903 55 Umeå eller ulrika.a.soderlund@umea.se

Välkomna!

//Styrelsen