Låna gratis redskap

Finns hos Inger Lindström: Grensax – skärkapacitet på ca 4 cm Toppsax med talja och förlängbart skaft Mindre spruta – 5 liter Stångsåg Finns hos Maria Karlsson: Gallervält Såmaskin/gödsel- och kalkspridare (kornad kalk) Kontakt Inger Lindström, Idrottsallén 17, Haga, tel 070-689 22 70 Maria Karlsson, Hissjö 325, tel 070-321 40 58