Umeå Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Måndag 13 mars kl. 19.00 – Föreläsning om JORD OCH VÄXTFÖLJD samt fröbyte

Häng med på en fördjupning i växtföljdens grunder och täckodlingens betydelse för att skapa god jordhälsa med Margareta Krunegård. Med växtföljden bygger du bland annat upp jordstruktur, näring, förebygger växtsjukdomar och begränsar ogräs. Vi tittar på växtfamiljers egenskaper och hur gröngödsling kan praktiseras. Margareta Krunegård är utbildad trädgårdsmästare i frilandsodling- och förädling på Forslunda och driver en småskalig grönsaks- och blomsterodling i Brattby.

Fika, lotteri och fröbyte. Ta gärna med egna lotterivinster och fröer om du vill vara med i fröbytet.

Tid: Måndag 13 mars kl. 19-21
Plats: Tegs församlingsgård
Entré inkl. fika: Medlem 40 kr, övriga 80 kr.

Så här går fröbyte till

Under kvällen har vi fröbyte där du som vill vara med lämnar dina fröer vid entrén. Efter fikat lottas ordningen på vilka som får välja fröer först. Hur många fröpåsar du får beräknas på antalet inlämnade påsar och hur många de ska fördelas på. Fröerna ska vara fräscha och fina. Varje påse ska vara märkt med sort och namn (svenskt). Minst fem fröer alternativt en lök/ knöl i varje påse och du får lämna hur många du vill.

Planeringsspade och jord