Umeå Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Måndag 3:e april kl 19-21, Föreläsning om invasiva arter

Mördarsnigel på trädäck.

Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald. Endast genom kunskap om de problematiska arterna, hur de sprids och hur de ska bekämpas och omhändertas kan vi tillsammans stoppa spridningen.

Vi går igenom problemet med invasiva arter, hur det ser ut i Västerbotten och vilka arter som är särskilt viktigt att ha koll på̊ här uppe hos oss.

Vi diskuterar bekämpningsmetoder och avfallshantering och även vilka arter som vi kan ersatta de invasiva arterna med. Det kommer finnas gott om tid för frågor och diskussioner!

3:e april, kl 19-21 i Tegs församlingsgård. Ingen föranmälan.

Entré och fika: Medlem 40 kr, övriga 80 kr.