Umeå Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Öppen trädgård i Villanäs är inställd

Öppen trädgård i Villanäs koloni- och fritidsförening som var planerad till den 1 eller 2 juli 2023 är tyvärr inställd.