Umeå Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Tryckfel i årets program

Vi beklagar att det blivit en del fel i årets program. Det vi hittat hitintills är:

sid 4: Inger Lindströms adress är Östra Idrottsallen 17

sid 6: Årsmötet är MÅNDAG 3 Februari , Marsmötet är MÅNDAG 2 mars

sid 9: Föreläsningen med Barbro Lindholm heter “Drömplantor för dig och mig” 

sid 12: Galen i dahlior, där föreläsaren heter Sofia Ingvarsson och inget annat