Umeå Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Enkät

I dagsläget lägger vi programmet för 2022 och för att kunna göra det riktigt bra behöver vi Era åsikter. Svara på frågorna och kom med förslag om nästa års aktiviteter. De som svarar på enkäten är med i utlottningen av fina priser. Sista svarsdatum 211020!
ENKÄT