Umeå Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Lördag 1 juli, Öppen trädgård – Vännäsby

13.00–15.00 Rådjursgatan 8, Vännäsby

Välkommen till Ingela och Lars Bokeskogs trädgård. Trädgården började anläggas 2018 och ligger i ett nybyggt bostadsområde. Här finns ett hundratal perenner men även en del ätbart och ett litet växthus. Trädgården är planerad och skapad efter ägarnas eget huvud och utan någon stor budget. Den innehåller diverse arrangemang som är uttryck för kreativitet och miljöaspekter, som bland annat är att ta till vara regnvatten och odla giftfritt.

Nyhet: Nu kan även icke medlemmar besöka de öppna trädgårdarna för en kostnad av 30 kr per trädgård som swishas på plats. Håll utkik efter informationsskylt när du kommer till trädgården.

Ingela och Lars Bokeskogs trädgård i Vännäsby.
Ingela och Lars Bokeskogs trädgård i Vännäsby.