Umeå Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Lördag 2 juli, kl 13.00-16.00 Öppna trädgårdar – Hörnefors

Umeå Trädgårdssällskaps medlemmar hälsas välkomna till två trädgårdar denna dag:

Öppen trädgård 1, Skatvägen 27 – Lena Bergsdorf visar sin villaträdgård som är under uppbyggnad och ständig förändring. En trädgård där perenna rabatter samsas med lekytor för barnen. Lena har en förkärlek för att prova nya, lite annorlunda växter. Många växter är egenodlade eller odlade av andra trädgårdsamatörer.

Öppen trädgård 2, Bruksgatan 11 – Charlotte Dahlin visar sin villaträdgård som består av stora, gamla träd som ramar in gården och ger den karaktär. Större upphöjda partier med en bas av buskar som blandas med perenner och skapar olika rum. En del av trädgården brukas för odling av grönsaker och rotfrukter.