Umeå Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Måndag 29:e maj, Trädgår’n i Bygdeå

Måndag den 29 maj kl. 18-19 får du som medlem i Umeå Trädgårdssällskap 15 procent rabatt hos Trädgår’n i Bygdeå som har försäljning av egenodlade utplanteringsväxter, träd, buskar och jord. Ta med medlemskort. Kör E4 norrut. Sklytat rån E4, avfart 2 km norr om Bygdeå eller kör genom byn.
Anmälan till Ulrika Söderlund, 070-366 38 34 senast söndag 28 maj. Vi samåker gärna.