Umeå Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Öppen trädgård i Sörmjöle – Söndag 9 augusti – kl. 14.00-16.00 – FRAMFLYTTAD

Den öppna trädgården i Sörmjöle är framflyttad till 2021. Se vårt program som utkommer i januari för nytt datum.