Umeå Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Söndag 31 juli, kl 10.00 – 16.00 Öppen trädgård – Umeå koloniträdgårds förening, Vadforsen

Adress: Gamla Ersbodavägen 25

Området har 63 kolonilotter med olika modeller av kolonistugor samt fem extra odlingslotter. Odlingarna är olika både i storlek, utformning och innehåll. Alla odlar var för sig men ändå tillsammans. I samband med ert besök finns föreningens historiska utställning uppsatt med text, foton och reportage från föreningens verksamhet. Medlemmar i föreningen berättar vid kaffeserveringen. Kaffeservering vid Paviljongen (swish eller kontant).

Handikapptoalett finns. Medföljande husdjur ska vara kopplade. Går bra att styra barnvagn eller rullator på grusvägarna inom området, rullstol kan behöva hjälp på vissa delar. Fråga först om du vill gå in på en särskild lott.

Välkomna! /Umeå koloniträdgårdsförening