Umeå Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Söndag 10 juli kl. 12.00-16.00 Öppen trädgård – Yttertavle

Söndag den 10 juli öppnar Helena och Fredrik Holmgren i Yttertavle återigen upp sin trädgård för Umeå Trädgårdssällskaps medlemmar. Adress: Yttertavle 52. Tid: kl. 12.00–16.00. Samåk gärna då parkeringsmöjligheterna är begränsade. Läs mer i programbladet: http://umeatradgard.se/…/Tra%CC%88dga%CC%8Ardsa%CC…

Kan vara en bild av text där det står ”Söndag 10juli,12-16 10 juli Öppen trädgard Hos Helena och Fredrik Holmgren Yttertavle52”