Umeå Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Styrelsen

Här presenteras Umeå Trädgårdssällskaps styrelse år 2020

Ulrika Söderlund, ordförande

Katarina Häggström, sekreterare och suppleant

Therese Forsberg, kassör, web-ansvarig och ledamot

Doris Edholm, medlemsansvarig och ledamot

Malin Eriksson, ledamot

Bettan Svanberg, suppleant

Margareta Nordin, suppleant

Sofia Ingvarsson, suppleant