Umeå Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Styrelsen

Här presenteras Umeå Trädgårdssällskaps styrelse år 2022

Ulrika Söderlund, ordförande

Berit Kriström, sekreterare

Sofia Ingvarsson, kassör

Therese Forsberg, web-ansvarig hemsida

Bettan Svanberg, medlemsansvarig

Margareta Nordin

Catherine Berglund

Ulrika Bergfors

Ulrika Bergfors, Ansvarig Facebook och Instagram