Umeå Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Styrelsen

Här presenteras Umeå Trädgårdssällskaps styrelse år 2023

Ulrika Söderlund, ordförande

Berit Kriström, sekreterare

Sofia Ingvarsson, kassör

Bettan Svanberg, medlemmar

Margareta Nordin, kaffekommitté

Catherine Berglund, kreatör

Ulrika Bergfors, webb och sociala medier

Annika Hultdin-Hofverberg,
medlemmar

Johanna Lauri,
webb och sociala medier