Umeå Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Styrelsen

Här presenteras Umeå Trädgårdssällskaps styrelse år 2023

Ulrika Söderlund, ordförande

Berit Kriström, sekreterare

Sofia Ingvarsson, kassör

Bettan Svanberg, medlemsansvarig

Margareta Nordin, kaffekommitté

Catherine Berglund, ledamot

Ulrika Bergfors, webb och sociala medier

Annika Hultdin-Hofverberg,
medlemsansvarig

Johanna Lauri,
webb och sociala medier