Umeå Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Tryckfelsnisse har gjort det igen!

Denna gång har vi lämnat fel mejladress till Smultronstället, för anmälan till ymp- och beskärningskurserna. Korrekt adress är: info@smultronstaellet.se och inget annat. Ledsna för det.

//Styrelsen