Umeå Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Styrelsen

Här presenteras Umeå Trädgårdssällskaps styrelse år 2022

Ulrika Söderlund, ordförande

Berit Kriström, sekreterare

Sofia Ingvarsson, kassör

Therese Forsberg, hemsida

Bettan Svanberg, medlemmar

Margareta Nordin, kaffekommitté

Catherine Berglund, kreatör

Ulrika Bergfors

Ulrika Bergfors, Facebook och Instagram