Umeå Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Gratis rådgivning

Som medlem i Umeå Trädgårdssällskap kan du få gratis rådgivning om skötsel och underhåll av träd, buskar och perenner. Föreningens rådgivare heter Inger Lindström och nås på 070-689 22 70.

På riksförbundets kansli sitter ytterligare rådgivare och svara på frågor om allt som har med din trädgård att göra. Dem nås på 08-758 86 36 på tisdagar till torsdagar mellan kl 9-12 och 13-16. Du kan även mejla; radgivning@tradgard.org