Umeå Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Bli medlem

Välkomna trädgårdsvänner!
Umeå Trädgårdssällskap har som målsättning att på olika sätt hjälpa medlemmarna med råd och service och att ge ökade kunskaper i trädgårdsodling. Här är våra Stadgar.

Medlemsavgift från 2021 är 310 kr och varje familjemedlem betalar 40 kr. Efter 1 juli betalar du som ny medlem endast halv avgift, familjemedlem 20 kr.

Vill du bli medlem i föreningen? Anmäl dig direkt här.

Glöm inte att meddela oss om du byter namn eller adress!

Obs! Betala medlemsavgiften före den 31 januari för att erhålla alla nummer av Hemträdgården. Om du byter adress eller namn, meddela vår kassör.

Bjud en vän!
På årsmötet kan alla medlemmar hämta en gratisbiljett till en vän som alltså kan besöka ett månadsmöte helt kostnadsfritt.


Medlem i Umeå Trädgårdssällskap får:

  • Delta i trädgårdsträffar (medlem 30 kr, övriga 60 kr) med föredrag av fackmän eller amatörer över ämnen som medlemmarna själva föreslagit. Därefter dricker vi kaffe och pratar trädgård
  • Delta i utlottning av kaffebiljetterna under trädgårdsträffarna
  • Gratis rådgivning
  • Nya medlemmar erbjuds en komigångkurs hos vår rådgivare, Inger Lindström. Anmälan krävs!
  • Rabatt på trädgårdskurser hos Studieförbundet vuxenskolan där Maria Karlsson är kursledare
  • Låna trädgårdsredskap gratis
  • Rabatter hos en lång rad företag
Dubbelt medlemskap
Redan medlem i en annan trädgårdsförening som också är ansluten till RST? Då betalar du separat för det dubbla medlemskapet 60 kr till pg 1215-3, skriv ditt namn, din adress samt den förening dubbelt medelmskap gäller (Umeå trädgårdssällskap) på talongen eller i meddelanderutan. Om du inte rymmer allt skickar du ett mail till medlemsservice@tradgard.org med allt som stod i meddelanderutan + det som inte fick plats.