Umeå Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Bli medlem

Välkomna trädgårdsvänner!
Umeå Trädgårdssällskap har som målsättning att på olika sätt hjälpa medlemmarna med råd och service och att ge ökade kunskaper i trädgårdsodling.

Här nedan redovisar vi de olika kostnaderna som gäller för att vara medlem i Umeå Trädgårdssällskap, vill du läsa mer kan du klicka HÄR

Huvudmedlem – 335 kr per år. Som huvudmedlem får du sex nummer av Hemträdgården per år, eget medlemskort samt så är du försäkrad vid föreningens alla sammankomster.

Familjemedlem – 40 kr per år. Till familjemedlem räknas en familjemedlem som är bosatt på samma adress som huvudmedlemmen. I priset ingår ett medlemskort samt försäkring vid föreningens alla sammankomster.

Dubbelmedlem – 80 kr per år. Redan medlem i en annan trädgårdsförening som också är ansluten till RST? Vill du bli dubbelt ansluten maila kansliet på medlemsservice@tradgard.org och ange Umeå Trädgårdssällskap

Studentmedlemsskap, läs mer HÄR

Medlemskap för förskola och skola, läs mer HÄR

Efter 1 juli betalar du som ny medlem endast halv avgift, familjemedlem 20 kr.

Vill du bli medlem i Umeå Trädgårdssällskap? Anmäl dig direkt här.

Kom ihåg att meddela oss om du byter namn eller adress!

Obs! Betala medlemsavgiften före den 31 januari för att erhålla alla nummer av Hemträdgården.


Medlem i Umeå Trädgårdssällskap får:

  • Delta i trädgårdsträffar med föredrag av fackmän eller amatörer över ämnen som medlemmarna själva föreslagit. Därefter dricker vi kaffe och pratar trädgård
  • Lotteri på de flesta månadsmöten
  • Gratis rådgivning
  • Nya medlemmar erbjuds en komigångkurs hos vår rådgivare, Inger Lindström. Anmälan krävs!
  • Låna trädgårdsredskap gratis
  • Rabatter hos en lång rad företag, både lokalt och över hela landet
  • Hemträdgården – Sveriges ledande trädgårdstidning, 6 nummer per år