Umeå Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Bli medlem

Välkomna trädgårdsvänner!

Umeå Trädgårdssällskap har som målsättning att på olika sätt hjälpa medlemmarna med råd och service och att ge ökade kunskaper i trädgårdsodling.

Här nedan redovisar vi de olika kostnaderna som gäller för att vara medlem i Umeå Trädgårdssällskap, vill du läsa mer kan du klicka HÄR

Huvudmedlem – 335 kr per år (2023). Som huvudmedlem får du sex nummer av Hemträdgården per år, eget medlemskort samt så är du försäkrad vid föreningens alla sammankomster.

Familjemedlem – 40 kr per år (2023). Till familjemedlem räknas en familjemedlem som är bosatt på samma adress som huvudmedlemmen. I priset ingår ett medlemskort samt försäkring vid föreningens alla sammankomster.

Dubbelmedlem – 80 kr per år (2023). Redan medlem i en annan trädgårdsförening som också är ansluten till RST? Vill du bli dubbelt ansluten maila kansliet på medlemsservice@tradgard.org och ange Umeå Trädgårdssällskap.

Efter 1 juli betalar du som ny medlem endast halv avgift, familjemedlem betalar också halva årskostnaden (se kampanj längre ner). Efter 1 oktober betalar du fullt medlemskap. Du blir då medlem för resten av året samt året därpå. Du får då åtta nummer av Hemträdgården.

Vill du bli medlem i Umeå Trädgårdssällskap? Anmäl dig direkt här.

Kom ihåg att meddela oss om du byter namn eller adress!

Obs! Betala medlemsavgiften före den 31 januari för att erhålla alla nummer av Hemträdgården.

Nya avgifter från 1 oktober

Nya medlemmar som registrerar sig från och med den 1 oktober blir medlemmar för 2024 och får de resterande månaderna 2023 på köpet. Från den 1 oktober gäller de medlemsavgifter som ni har rapporterat för 2024. Notera att vi uppdaterar avgifterna de kommande dagarna så registrering är inte möjlig precis i början av oktober.

Studentmedlemskap eller medlemskap för förskola och skola

För studentmedlemskap eller medlemskap för förskola och skola, läs mer HÄR.


Medlem i Umeå Trädgårdssällskap får

  • Delta i trädgårdsträffar med föredrag av fackmän eller amatörer över ämnen som medlemmarna själva föreslagit. Därefter dricker vi kaffe och pratar trädgård
  • Lotteri på de flesta månadsmöten
  • Gratis rådgivning
  • Nya medlemmar erbjuds en kom-igång-kurs hos vår rådgivare, Inger Lindström. Din inbjudan kommer med posten och anmälan krävs!
  • Låna trädgårdsredskap gratis
  • Rabatter hos en lång rad företag, både lokalt och över hela landet
  • Hemträdgården – Sveriges ledande trädgårdstidning, 6 nummer per år