Umeå Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Material för event

Denna skylt kan du skriva ut och använda om du har ett event som är arrangerat av Umeå Trädgårdssällskap

PDF:

Skylt för event 

WORD (går att redigera och skriva in passande text för ändamålet):

Skylt för event- öppen

Har du inte tillgång till skrivare finns det att låna plastade skyltar på pinne och/eller trottoarpratare av föreningen.

Kontakta Therese Forsberg 070-986 17 24 för att få tillgång till dessa.