Umeå Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård