Umeå Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Kaffekommitté 2023

Kaffekommittén är medlemmar utöver styrelsen som anmält sig att ställa upp och ordna med fikat vid de medlemsmöten det behövs.

Vill du vara med i kaffekommittén? Kontakta oss via mejl umeatradgardssallskap@gmail.com.