Umeå Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Kaffekommitté 2022

Kaffekommittén är medlemmar utöver styrelsen som anmält sig att ställa upp och ordna med fikat vid dem medlemsmöten det behövs. Kommittén brukar väljas vid årsmötet.