Umeå Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Låna gratis redskap

Finns hos Inger Lindström:
Grensax – skärkapacitet på ca 4 cm
Toppsax med talja och förlängbart skaft
Mindre spruta – 5 liter
Stångsåg

Finns hos Maria Karlsson:
Gallervält
Såmaskin/gödsel- och kalkspridare (kornad kalk)

Kontakt
Inger Lindström, Idrottsallén 17, Haga, tel 070-689 22 70
Maria Karlsson, Hissjö 325, tel 070-321 40 58